De nummer 1 vergelijkingssite van Nederland.

Belastingvrij sparen

Sparen op een spaarrekening of deposito betekent voor de meeste mensen op een zo'n veilig mogelijke manier, zoveel mogelijk rendement verkrijgen op het opgebouwd vermogen. Wanneer uw spaarvermogen boven een bepaald bedrag uitkomt, moet er echter wel rekening gehouden worden met de Belastingdienst. Afhankelijk van de situatie dient er 30% van de inkomsten uit sparen of beleggen afgedragen te worden over het deel van het spaarvermogen dat boven de grens van het heffingsvrije vermogen uitkomt.

Belasting over spaargeld uitrekenen

We gaan er in volgend rekenvoorbeeld vanuit dat het heffingsvrije vermogen van 2013 €23.139 bedraagt en de Belastingdienst een rentepercentage van 4% rekent over opbrengsten uit sparen of beleggingen.

Stel u heeft €30.000 euro spaargeld, en u heeft verder geen beleggingen en ook geen fiscale partner. U mindert in dit geval uw spaargeld (€30.000) met het heffingsvrije vermogen (€23.139); hiervan blijft dus €6.861 over wat buiten het heffingsvrije vermogen valt. 4% hiervan is €274.44. Dit zijn de uiteindelijke 'inkomsten' waar belasting over betaald dient te worden. Van dit bedrag nemen we 30% wat resulteert in het bedrag dat ten slotte als belasting afgedragen dient te worden, namelijk: €82.33.

Welke zaken zijn nog meer van invloed?

De hoogte van het eigen vermogen geeft aan of u wel of niet belasting dient te betalen over uw spaarvermogen. Dit eigen vermogen wordt berekent door de bezittingen die deel uitmaken van box 3 van het belastingstelsel (onroerend goed, spaargeld en beleggingen) in mindering te brengen met eventuele schulden.

Allerentestanden.nl belastingcalculator

U heeft net kunnen lezen hoe u zelf kunt uitrekenen welk bedrag u als belasting dient af te dragen. Natuurlijk kan dit ook met onze eigen belastingcalculator. Vul de volgende gegevens in en er wordt automatisch berekend om welk bedrag het gaat.

© 2008 - 2013 allerentestanden.nl