De nummer 1 vergelijkingssite van Nederland.

Sparen en inflatie

Wij leven momenteel in een tijd waarin de inflatie rond de 3% schommelt en de spaarrente op spaarrekeningen meestal niet meer dan 2% bedraagt. Wat heeft dit voor effect, en wat is inflatie eigenlijk precies?

Spaarrente versus inflatie

Spaarrente is de jaarlijkse rente die men ontvangt over het spaargeld dat op een spaarrekening of deposito spaarrekening staat. Sparen is dus een manier om eenvoudig uw vermogen te laten groeien - zonder er iets voor te doen. Echter houden we dan nog geen rekening met de inflatie.

Inflatie wordt door het CBS (Centaal Bureau Statistiek) berekent aan de hand van de consumentenprijzen. Over het algemeen stijgen die iedere maand, dit fenomeen noemen we inflatie. Deflatie is precies het omgekeerde; als de consumentenprijzen over het algemeen dalen spreken we van dit begrip. Zoals reeds gezegd stijgen de consumentenprijzen vaker dan dat ze dalen, in Nederland komt deflatie dus bijna niet voor. Op de website van het CBS kunt u de inflatiecijfers vanaf 1963 teruglezen.

Reële rente en sparen

Op het moment dat men bij de bank een spaarrente van 2% ontvangt, en de inflatie 3% bedraagt, stijgt het vermogen wel maar neemt de waarde ervan af. Dit noemen we een negatieve reële rente. Het is in deze tijd moeilijk om de inflatie te dekken d.m.v. een spaarrekening. Een mogelijkheid om dit wel te dekken zijn deposito's. Dit zijn spaarrekeningen waar u voor meerdere jaren het geld vast zet. Hier staat wel een hogere rente tegenover, momenteel tot wel 3.75%. Hiermee is het dus nog wel mogelijk om een positieve reële rente te bewerkstelligen.

Alhoewel het moeilijk blijft om boven het inflatiecijfer uit te komen, heeft spaarrente zeker nut. Door te sparen vermindert men de achteruitgang van waarde van het vermogen. Anders gezegd: zónder te sparen verliest uw vermogen een stuk sneller aan waarde.

© 2008 - 2013 allerentestanden.nl